Laura Nissin

FT Laura Nissin (PhD)
Assistant Professor
AIAS-COFUND Fellow
Aarhus Institute of Advanced Studies
aias.au.dk/aias-fellows/laura-nissin

2020-2021
University of Helsinki
2019
Visiting Research Fellow, University of Kent

(scroll down for English version)

____________________________________________________________________

#Minäopetan latinaa teologeille (2007-8, 2020-21).

Väitöskirjassani #minätutkin antiikin roomalaisia nukkumiskäytäntöjä ymmärtääksemme paremmin minkälaiset kulttuuriset, sosiaaliset ja historialliset tekijät säätelevät nukkumista fysiologian ohella.

Post-doc -hankkeeni keskittyy antiikin aistiympäristöjen tutkimukseen. Myös aistimiseen vaikuttavat biologian ohella erilaiset kulttuuriset tekijät, ja näitä on aistihistoriassa alettu selvittää viime aikoina. Oma työni keskittyy ikävinä koettujen aistimusten tutkimiseen.

#antiikki # latina #arkeologia #tutkimus #nukkuminen #aistihistoria #tilatutkimus #Pompeji #Herculaneum #Rooma

Kiinnostuksen kohteet & tutkimusaiheet:

 • Post-doc -hanke Making sense(s) of Roman neighbourhoods.
  • Ensimmäiselle vuodelle rahoitus varmistunut Suomen Kulttuurirahastolta post doc -poolin kautta. Kiitos Skr:lle!
  • 2022-2023 työskentelen Århusin yliopiston AIASissa.
  • Helmikuusta 2024 alkaen työskentelen Wihurin rahaston sekä Olaga ja Vilho Linnamon säätiön tuella roomalaista pimeyttä tutkivassa hankkeessa.
 • Väittelin tohtoriksi 2016 aiheenani makuutilat ja nukkumisjärjestelyt roomalaisessa talossa,
  •  Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitos (antiikin kielten ja kulttuurien oppiaine) Historian ja kulttuuriperinnon tohtoriohjelma
  •  Public and Private in the Roman House -projektin jäsen 2012-15.
 • Pompeji-tutkimus: Insula IX,3 Pompejissa (osana Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiens -tutkimusryhmää)
 • Nykylatina (lähinnä Nuntii Latini -uutisten seuraaminen ja lukeminen)
 • Muut: hyvä ruoka ja punaviini, kuplajuomat, kirjallisuus, elokuvat (viihteestä klassikoihin), Italia, haaveilu, tennis,  kauniit rakennukset, nukkuminen (tutkimusaiheeseen tutustuminen käytännön tasolla), sanat, nimet, verbaaliakrobatia, väitteleminen, hyvä musiikki (ja etenkin hyvän määritteleminen) ja ennen kaikkea
  PIXIE ja TESLA!

____________________________________________________________________

 • 2021: University teacher at the University of Helsinki, Faculty of Theology 
 • 2020: Post-doc at the University of Helsinki, Finland + Project researcher at the Foundation Institutum Romanum Finlandiae
 • 2019: Visiting Research Fellow, University of Kent
  • Project: Making sense(s) of Roman neighbourhoods investigates the experiences of coexistence in ancient Roman quarters by exploring how the inhabitants of Roman cities perceived their immediate neighbourhoods: the relationships with neighbours as well as the sounds, smells and visibility within a city block (insula)
 • 2018 (and 2020) Researcher in Open data project by the Finnish Institutes abroad.
 • I did my PhD at the University of Helsinki in Doctoral programme for history and cultural heritage, at The Department of World Cultures (Institutum Classicum) and received Doctoral degree in 2016.
 • Interests, other than sensory studies and ”the dormant third of our lives”:
  • Pompeii, Herculaneum, Rome, domestic space, sociology of sleep, (Neo-)Latin
   I have acquainted myself with Pompeian studies especially by working as a research assistant in Pompeii with the Finnish project (Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis) and in neo-Latin by working as a news reader for the Nuntii Latini – News in Latin, which is a weekly review of world news in Classical Latin, produced by the Finnish Broadcasting Company
 • Other interests include good food and wine, books and movies, and especially having fun with my dogs Pixie and Tesla!

My profiles in


Social media


Julkaisut / Publications

Books

K.Tuori and L. Nissin (eds.): “Public and private in the Roman house and society” Journal of Roman Archaeology Suppl. 102, Portsmouth, Rhode Island, 2015

Articles and book chapters

Sleeping Arrangements, in R. Matuszewski, ed. A Cultural History of Sleep and Dreaming in Antiquity. London: Bloomsbury, 2024 (In Preparation)

The boundaries of sleep: security and secrecy of Roman bedrooms in “Rome. City of Darkness” ed. by V. Revilla and R. Rovira (In Preparation)

Smellscape of a Pompeian Neighborhood, Journal of Roman Archaeology, 2022
https://doi.org/10.1017/S1047759421000830

K. Tuori, L. Nissin, S. Simelius, J. Heikonen: The (in)discreet charm of the bourgeoisie: Public and private spheres in a Roman house in Herculaneum (Casa del Tramezzo di Legno), in Vesuviana 9, 2017

Grigorieva, A. & Nissin, L. H. FiAR Database of Ancient Roman Food Images, Texts, and Archaeological Records: New Interdisciplinary Pathways for Digital Antiquity
(forthcoming)

E.-M. Viitanen, L. Nissin: Campaigning For Votes in Ancient Pompeii – Contextualizing Electoral Programmata in Writing Matters: Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity and the Middle Ages, edited by I. Berti et al., 2017

L. Nissin: Sleeping culture in Roman literary sources, Arctos 49 (2015), 95-133.

L. Nissin: Sleeping arrangements in the Houses of Herculaneum, in K.Tuori and L. Nissin (eds.): “Public and private in the Roman house” JRA Suppl. 102, 101-118, 2015

E.-M. Viitanen, L. Nissinen and K. Korhonen: Street Activity, Dwellings and Wall Inscriptions in Ancient Pompeii: A Holistic Study of Neighbourhood Relations in ”TRAC 2012, Proceedings of the Twenty-Second Annual Theoretical Roman Archaeology Conference”, ed. by A. Bokern et al., Frankfurt 2013

L. Nissinen:
Cubicula diurna, nocturna – revisiting Roman cubicula and sleeping arrangements in Arctos 43 (2009) 85–107

Muut / Others

Review of Michael A. Anderson, Space, movement, and visibility in Pompeian houses. Studies in Roman space and urbanism, in BMCR 2024.02.49

The Materiality of Pompeian Inscriptions, review of (F.) Opdenhoff Die Stadt als beschriebener Raum. Die Beispiele Pompeji und Herculaneum. Berlin and Boston: De Gruyter, 2021. The Classical Review, 1-3, 2022. doi:10.1017/S0009840X2200230X

M. Satama ja L. Nissin: Onko tiede avointa kaikille? Katsaus tiedeinstituuttien tutkijoiden tilanteeseen
Think Open -blogi, https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/tiedeinstituutit-ja-avoin-tiede, 15.2.2022

Selvitys säätiön Institutum Romanum Finlandiae stipenditoiminnasta, 2021

M. Satama, H. Kiiskinen, L. Nissin
Loppuraportti ’Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke 2018–2020’, Helsinki 2020
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4323115

H. Kiiskinen, L. Nissin and M. Satama, Toimintamalli digitaaliseen aineistonhallintaan 1.0, Helsinki 2020
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4113921
(Title in English: Operating Model for Digital Data Management)

 H. Kiiskinen, L. Nissin and M. Satama, Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja, 2020
DOI: 10.5281/zenodo.4113901
(Title in English: Guidelines for Digital Data Management)

H. Kiiskinen, M. Satama and L. Nissin: 
Open Research Data of the Academic Institutes Abroad: Pilot projects
https://doi.org/10.5281/zenodo.4118489

Encyclopedia entry ‘beds’ in “The Encyclopedia of Ancient History, Wiley Online Library”
(DOI: https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah30030), 2017

E.-M. Viitanen and L. Nissinen: Pompeian wall inscriptions between public and private space in Álvares, Nogales, Roda (eds.), “CIAC proceedings XVIIIth International Congress of Classical Archaeology”, vol. 2, 1037-1041, 2015 (ei vertaisarvioitu)

K. Korhonen, E.-M. Viitanen and L. Nissin: Inscriptions in their spatial contexts in Roman Italy in U. Rajala (ed.), Italic Inscriptions and databases workshop Rome 23.9.2014 (Arhceologia e calcolatori 26), 2015

L. Nissinen: A Bedroom of One’s Own in ”Privata Luxuria: Towards an Archaeology of Intimacy”, edited by Anna Anguissola, 2013
– Review of the book by E.M. Viitanen in AJA Online. (DOI: 10.3764/ajaonline1184.Viitanen)
– Review by M. Trümper
– Review by E. Poehler

Review on Katariina Mustakallio: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa in Mirator 14:2 (2013)

L. Nissinen: Sleeping areas in the houses of Herculaneum in AIAC News 1/2011 (based on the paper given at ”’Incontri dell’ AIAC” 24.5.2010), 6-7

L. Nissinen:
Cubicula diurna, nocturna – Kurkistus roomalaisten makuukamareihin, Suomen Klassillisen Arkeologian Seuran jäsenlehti Fossa 2/2008

S.Aho, R. Berg, G. De Martino, K. Juntunen, L. Laiho-Oliviero, O. Manninen, L. Nissinen, E.-M. Viitanen & H. Ynnilä:
Helsingin yliopiston Pompeji-projekti kadulla ja uusissa taloissa, Suomen Klassillisen Arkeologian Seuran jäsenlehti Fossa 4 / 2006

Yleistajuiset julkaisut / Publications intended for the general public

Nukkuminen antiikin Roomassa, in “Mitä Missä Milloin 2020”, Helsinki 2019, 258-265
– julkaistu myös ääni- ja e-kirjana teoksessa Mitä, Missä, Milloin Historia 2021

Hämärän rajamailla – kurkistus roomalaisiin makuukamareihin Khelidon-yhteisöblogi 2018

L. Nissinen:
Roaming through Rome – erään Wihuristin muistelmia,
Roma. Villa Lanten ystävien vuosikirja IX, 2010

E.-M. Viitanen, H.Ynnilä ja L. Nissinen:
Arkeologit selvittävät asutushistoriaa, osa Suomalainen tutkimushanke Pompejissa -artikkelia Mitä Missä Milloin 2007 -teoksessa, Helsinki 2006, s.239–240

Oppimateriaalit / Teaching material

O. Kaltio, T. Ainonen, L. Nissin, and S. Yli-Karjanmaa:
Latin exercises at Lalli-oppimisympäristö,
http://www.helsinki.fi/teol/pro/kielet/lalli/index.html

L. Nissinen:
Perhe ja asuminen
Pompeji – avoin oppimisympäristö -sivuston oppimateriaali
pompeji.metropolia.fi, 2010

Opinnäytteet / Theses

Roman Sleep – Sleeping areas and sleeping arrangements in the Roman house, Helsinki 2016, doctoral dissertation
Helda: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2683-2
DOI: 10.13140/RG.2.2.13989.91367

L. Nissinen: Cubicula diurna, nocturna: cubiculum-makuutila latinankielisessä kirjallisuudessa, pro gradu -työ / MA thesis 2008: in E-thesis

Open research data

Communities in Zenodo
Roman sleep – Sleeping areas and sleeping arrangements in the Roman house 
Public and Private in the Roman House

Other publications 

Book reviews in Roma

Kirjeitä antiikista (review on Cicero’s and Pliny’s letter collections, translated by V.-M. Rissanen & M. Itkonen-Kaila et al.) 2022 

Rikollisten jäljillä Lantessa (review on J. Erra’s Lyijyvalkoinen), 2021

Barbaareja ja vandaaleja keskuudessamme (review on M. Kahlo’s Roomalaiset ja barbaarit), 2020

Ranskis magazine

Antibioottiresistenssi ranskistenkin uhkana
Ranskis 3/17, 22-3

Kirja-arvostelu teoksesta P. Kerola, E. Koivuranta, K. Pehkonen, T. Sorjanen, A. Vainio: Kaikenkarvainen kansa – Miten koirista tuli
miljoonabisnes.
WSOY 2017
Ranskis 4/17, 27-8

Hyvinvointihoidot syynissä
Ranskis 4/17, 29-30

Blog posts at https://www.lauranissin.fi/

Media appearances

An interview with Financial Times: First Person: Laura Nissinen ‘I read the news in Latin’ (5.7.2013)

FT

Other interviews:

Tieteelliset esitelmät / Papers delivered

Keeping the Home Fires Burning: Sensescapes of Pompeian Shrines
The Nils Klim Symposium on Travel and Religion in the Ancient Mediterranean
Aarhus University
1.12.2023

Wandering the streets of Pompeii – a Classicist approach to GIS-based methodologies 
Explore the World of Geographic Information Systems (GIS) Seminar on GIS-day: A Day of Mapping Discoveries
Aarhus University
28.11.2023

Merda Pompeiana – (Re)assessing the Olfactory Landscape of Pompeii
Die übelriechende Metropole? Olfaktorische Perspektiven auf die Großstadt der Vormoderne
Universität Regensburg
24.11.2023

Digging in the Dirt –  (Re)assessing the olfactory landscape of Pompeii 
Reinheit und Unreinheit in den antiken Kulturen der Mittelmeerwelt
Technische Universität Braunschweig
16.11.2023

Merda Pompeiana
Merde Alors! An interdisciplinary conference
on excrement, past, present and future
SOAS, University of London, 21.10.2023

Sensing the Roman Kitchen
“You Think You Are Enjoying the Ambrosia of
the Gods” // Experiencing Smell and Taste in
the Greco-Roman World (TU Dresden), 9.9.2023​

Making sense of Roman homes
AIAS seminar series 27.3.2023

Sleeping in Herculaneum: Roman sleeping arrangements in the archaeological sources
Society for Classical Studies & Archaeological Institute of America Joint Annual Meeting 8.1.2023

Sensing the Roman Domestic Space
Aarhus Seminars in Classical Antiquity 4.11.2022​

Sensing the Roman Houses
Research seminar in ​Classical archaeology and Ancient history ​Stockholm University​ 18.10.2022

The boundaries of sleep: security and segregation ​of Roman bedrooms
Passages from Antiquity to the Middle Ages VIII: Experiencing Space, Tampere, 18.8.2022​

Perceiving the past: historical, social and cultural aspects of sensing
Lightning talk at the Perceiving after Conceiving Seminar, AIAS, 14 June 2022

A smellwalk around the block: studying the smellscape of a Pompeian neighborhood
If Data Could Walk: At the Intersection of Spatial Data and Phenomenology in Pompei, July 24th 2021

Gone with the Wind – studying the ancient olfactory sensations
History of Experience: Methodologies and Practices, University of Tampere 2.3.2020

Night is dark and full of terrors – Nocturnal threats in ancient Rome
Darkness: Island Dynamics Conference, Longyearbyen, Svalbard, 13-17 January 15.1.2019

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke
(Open research data in Finnish academic institutes -project)
Avoimen tieteen syyspäivät 2018
Helsinki 22.11.2018
https://www.youtube.com/watch?v=KS-RwDsV8lg

Making sense(s) of Roman neighbourhoods
Passages from Antiquity to the Middle Ages, University of Tampere, 24.8.2018

Finnish institute in Rome: Pilot projects
Digitalization and digital archives in the research institutes
Finnish Institute in Rome 15.6.2018 (with Arja Karivieri & Franca Taglietti)

Sleep and Space – Readdressing the role of cubicula and the theories on Roman sleeping, Theoretical Roman Archaeology Conference, Rome, 16.3.2016

Dr. Kaius Tuori, Laura Nissin, Juhana Heikonen and Samuli Simelius, Public and Private in the Roman House in Association of Ancient Historians Annual Meeting 2014, Montreal, Canada 9.5.2014 (Paper was delivered by Dr. Tuori)

Eeva-Maria Viitanen and Laura Nissinen: Pompeian Wall Inscriptions between Public and Private Space
in XVII International Congress of Classical Archaeology, Merida, Spain 15.5.2013

Eeva-Maria Viitanen and Laura Nissinen: Campaigning with Houses in Pompeii: Analysis of Electoral programmata and their Locations in Public and Private in the Roman House and Society Conference, Helsinki, 20.4.2013

Together with E.-M. Viitanen and K.Korhonen: Networking in Pompeii: Dwellings and Social Networks in an Ancient city in AIA and APA Joint Annual Meeting, Seattle, January 4, 2013 (Paper was delivered by E.-M. Viitanen)

Public aspects of Roman ’cubicula’ in Public and Private in the Roman House and Society / NYU Classics Department, October 12-13, 2012

Together with E.-M. Viitanen and K.Korhonen:
Hanging out in Pompeii: testing neighbourhood relations? in Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC) 29.3.-1.4. 2012 Frankfurt am Main
(Paper was delivered by E.-M. Viitanen)

A bedroom of one’s own (?)
Privata Luxuria: Towards an Archaeology of Intimacy. Pompeii and Beyond,
Center for Advanced Studies of the Ludwig-Maximilians-Universität Munich 24.3.2011

Roomalaisen talon makuutilat
(Sleeping areas in the Roman houses)
Research seminar at the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (UH) 9.12.2010

Sleeping areas in the houses of Herculaneum
Incontri dell’A.I.A.C, Rome 24.5.2010

Roomalaisen talon makuutilat
(Sleeping areas in the Roman houses)
Seminar at Tvärminne research centre 16.4.2010

Cubiculi et lectuli operta prodentur – makuutilat ja nukkumisjärjestelyt roomalaisessa talossa
(Sleeping arrangements in the Roman houses)
Research seminar at the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (UH) 19.2.2009

Domus – koti Pompejissa
(Domestic space in Pompeii)
Part of lecture series discussing the history of Pompeii (UH) 19.9.2007

Invited talks and public lectures

Tutkijan työ salapoliisina,
presentation on webinar series hosted by the Friends of Villa Lante association 12.4.2022

Hämärän rajamailla
(In the twilight zone)
Porin Dante-seura 29.8.2021

Making sense(s) of Roman neighborhoods
Classics day, University of Kent 3.4.2019
Available in Panopto: https://kent.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ddbde9c5-c5ba-4c13-8a3b-aa24010158af

Hämärän rajamailla – Unitutkimusta roomalaismaailmassa
(Twilight zone – Sleep research in Classical Studies)
Friends of Villa Lanten association
29.9.2016

Antiikin arkea – makuukamarit Herculaneumin roomalaistaloissa
(Bedrooms in Herculaneum)
Think Corner on Cultural diversity 3.10.12   Video

Pompejilaista elämää Marcus Lucretiuksen talossa
(Living in the House of Marcus Lucretius)
Lecture at  Munkkivuori parish 11.3.2009

Cubicula diurna, nocturna – mitä roomalaisten makuuhuoneissa oikeastaan tehtiin?
(Form and function of the cubicula)
The Classical Association of Finland 22.4.2008

Pompejilaista elämää Marcus Lucretiuksen talossa
(Living in the House of Marcus Lucretius)
Lecture at Munkkivuori parish 11.3.2009

Pompejin historiaa uuden tutkimuksen valossa
(New results of Pompeian Studies)
Lecture at University of the Third Age 17.11.08

Pompejin pesulat ja värjäämöt
(Pompeian fullonica)
Part of Studia Pompeiana (UH) lecture series 15.1.2003

Opetus /  teaching

Latina I-II (latinaa teologeille)
(Latin for theologians)
Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto 2017, 2018, (Lat. I) 2020

Latina II (latinaa teologeille)
Teologinen tdk, Helsingin yliopisto 2018, 2020

Rooman historian käännekohtia
(Turning points of Roman History)
University of Helsinki 01-03/2020
Faculty of Humanities (UH) 01-03/2020

Pompeji ja Herculaneum: topografiaa ja historiaa
(history and topography of Pompeii and Herculaneum)

Architecture course / Foundation Institutum Romanum Finlandiae
Tammisaari 24.5.2017

Herculaneum pähkinänkuoressa
(Herculaneum in a nutshell)
Architecture course / Foundation Institutum Romanum Finlandiae
Tammisaari 28.5.2015

Herculaneum – elämä, asuminen ja vähän värejäkin
(Living and housing in Herculaneum)
Aalto University, history of architecture 15.5.14

Antiikin arkea – makuukamarit Herculaneumin roomalaistaloissa
(Bedrooms in Herculaneum)
Think Corner on Cultural diversity 3.10.12

Excursion to Ostia
Institutum Romanum Finlandiae, for students of Advanced study course on Roman history
9.4.2010

Pompeji-tutkimuksen metodeja 30.11.2013
(Methodological approaches on Pompeian studies, part on the lecture series of Classical methodologies, UH)

Organized conferences / seminars & other events

Making Sense of Sensory Studies
An International Conference on Sensory Studies
Dates: 27-28 April 2023
AIAS

Open data seminars: 3 events during the year 2018, one in Rome, two in Helsinki
Project: http://irfrome.org/language/en/activities/research/the-academic-institutes-open-researchdata/10703-2/

Tiedeinstituuttifoorumi at Turku book fair 10/2017
Book fair stand and events (eg. panel discussion)

The Night of Science 01/2018
– Roman gaming den and other activities
https://fenestrafinnorum.com/2018/01/15/peliluola-roomalaisittain/

Co-organized PPRH seminars: New York (2012), Helsinki (2013), Rome (2014)
See details in https://blogs.helsinki.fi/romanhouse/activities/